Witaj na mojej stronie!


Od listopada 1999 roku świadczę usługi w branży IT dla firm oraz instytucji.

Głównym obszarem mojej działalności jest zarządzanie projektami informatycznymi oraz szeroko rozumiany konsulting IT.

Współpracuję w tym zakresie z następującymi podmiotami:

Urząd Morski w Gdyni oraz Sprint S.A.

Ponadto współpracuję z firmami:

PBS Sp. z o.o. - w obszarze utrzymania i rozwoju technologicznego studia badań telefonicznych CATI oraz technologii CAWI (badania web)
Solemis Group Sp. z o.o. - w której zarządzam zwirtualizowaną infrastrukturą teleinformatyczną firmy oraz wspieram różne projekty techniczne
Netz Sp. z o.o. - przy realizacji projektów IT oraz konsultingowych
STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. - gdzie pełnię funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. IT
Hadex S.A. - dbam o funkcjonowanie IT oraz współtworzę nowe rozwiązania dla klientów Hotelu Nadmorskiego

Jestem również Ekspertem ds. IT w zespole Inżyniera Kontraktu Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego Etap-I (KSBM-I).